Datum i mesto održavanja: 6-8. jun, Hotel „Crowne Plaza“, Beograd

KOTIZACIJA:

SPECIJALISTI 15.000 RSD

LEKARI OPŠTE PRAKSE 12.000 RSD

TEHNIČARI 6.000 RSD

Uplate kotizacije u domaćoj valuti:

Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Srpskog Udruženja za lečenje rana
Svrha uplate: Kotizacija za Kongres
Broj računa: 325-9500700091681-50, OTP Banka Srbije a.d.

Uplate kotizacije u stranoj valuti:

Intermediary: COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN
SWIFT CODE: COBADEFF
Beneficiary Customer / RS35325960170005848693
Name and Address of Beneficiary Customer: Srpsko Udruženje za lečenje rana Srbije,  Karađorđev trg 34/1, Beograd (Zemun), SERBIA

Prijave slati do: 1. juna 2024. godine

GLAVNE TEME KONGRESA:

 • BAZIČNA MEDICINA U HRONIČNIM RANAMA
 • RANE KOJE SPORO ZARASTAJU VASKULARNE ETIOLOGIJE
 • RANE UZROKOVANE BOLESTIMA METABOLIZMA
 • LIMFEDEM I HRONIČNE RANE
 • RANE U DEČIJOJ I ADOLESCENTNOJ DOBI
 • BIOFILM
 • REGENERATIVNA MEDICINA

Instrukcije za slanje apstrakata

REGISTRACIJA

  Iме*

  Prezime*

  Titula*

  Broj licence*

  Ustanova*

  Adresa*

  Kontakt telefon*

  E-mail*

  Odaberite iznos kotizcaije

  Dodaj apstrakt