X ŠKOLA SRPSKOG UDRUŽENJA ZA LEČENJE RANA “PRINCIPI LEČENJA HRONIČNIH RANA”

od 08-10 juna 2023. godine u Arheološkom parku VIMINACIUM.

PRILOZI:

Registracioni formular

Formular za prijavu smeštaja