X ŠKOLA SRPSKOG UDRUŽENJA ZA LEČENJE RANA “PRINCIPI LEČENJA HRONIČNIH RANA”

od 08-10 juna 2023. godine u Arheološkom parku VIMINACIUM.

8.jun 2023.

19.00    Koktel dobrodošlice I registracija učesnika

20.30    Večera za sve učesnike u restoranu “Preporod”, Požarevac

9.jun 2023.

10.00h Otvaranje Škole i pozdravna reč

10.00-17.30       Naučni program Škole

20.00h Svečana večera, Viminacijum

10.jun 2023

09.00-11.00h     Okrugli sto

Polaznici X Skole za lecenje rana koji budu prisustvovali komercijalnom Simpozijumu  Sineks Medical ce dobiti sertifikat Regen Lab-a.

Sertifikat je za uspesno zavrsenu obuku procesuiranja krvi i pripreme autologne plazme obogacene trombocitima i i drugih preparata dobijenih iz plazme koriscenjem REGEN LAB medicinskih sredstava / uredjaja.

Polaznik je obucen i u potpunosti razume uputstva za upotrebu navedenih setova REGEN LAB.

PRILOZI:

Program

Registracioni formular

Formular za prijavu smeštaja

Okrugli sto