Peta škola lečenja hroničnih rana

Datum održavanja: 06 – 08. 06.2009. godine
Mesto održavanja: Zlatibor