Prva škola lečenja hroničnih rana.

Hotel „Breza“, Vrnjačka banja, 20. – 22. 10.2006. god.

Savremena saznanja u sprezi sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom.