Osma Škola za lečenje hroničnih rana

Datum održavanja: 11 – 12. 10. 2013. godine
Mesto održavanja: Beograd