U okviru VI kongresa za lečenje hroničnih rana, Srpskog udruženja za lečenje rana sa međunarodnim učešćem,  održanog od 2-3-juna 2022. godine, u hotelu Crowne Plaza u Beogradu, održana je promocija monografije HRONIČNA VENSKA ULCERACIJA, DIFERENCIJALNA DIJAGNOZA, SAVREMENE METODE LEČENJA, urednika i autora Prim . dr Javorke Marković Delić, podpredsednika Srpskog udruženja za lečenje hroničnih rana i  autora dr Dragane Petrović Popović, člana Upravnog odbora Udruženja.

Vrednost rukopisa knjige je u činjenici da su autori na sistematičan, relativno jasan način, ali pre svega na visokom stručno-naučnom nivou prezntovali složenu, vrlo važnu i aktuelnu problematiku, obzirom na to da se radi o globalnom fenomenu, multifaktorijalnoj bolesti čije kasno prepoznavanje i neadekvatan tretman dovode do značajnog morbiditeta i uticaja na brojne aspekte života obolelog, velikog angažovanja zdravstvenih radnika na svim nivoima zaštite i opterećenja Fonda zdravstvenog osiguranja.

Knjiga je napisana uz konsultovanje savremene i relevantne svetske literature, dobro ilustrovana fotografijama i primerima iz prakse i predstavlja svojevrstan vodič u pravilnom sagledavanju i tretmanu pacijenata sa hroničnom venskom ulceracijom. Nastala je kao plod dugogodišnjeg rada, izučavanja i velikog iskustva autora u datoj problematici.

Recenzent
Doc. dr Milan T. Stojičić

Monografija Hronična venska ulceracija, diferencijalna dijagnoza, savremene metode lečenja je rezultat potrebe da se ova patologija približi lekarima u primarnoj zaštiti i kućnom lečenju, da se određivanjem diferencijalne dijagnoze odrede protokoli lečenja za rane različite etiologije i primenom holističke, individulane savremene terapije postigne brže zarastanje rana, smanji pojava revidiva i cena lečenja i poboljša kvalitet života pacijenta.

Prim. dr Javorka Marković B. Delić