O nama

Dobrodošli na sajt Srpskog udruženja za lečenje rana. Udruženje je osnovano 14.12. 2006. godine u Beogradu u cilju organizovanja i koordinisanja aktivnosti iz oblasti lečenja hroničnih rana. Udruženje promoviše multidisciplinarnost i saradnju svih zdravstvenih radnika posvećenih tretmanu rana. Osnovne aktivnosti Udruženja su organizovanje Radionica, Seminara, Škola, Kongresa i Simpozijuma za lekare i medicinske sestre, izdavanje novih brojeva časopisa Rane, sazivanje godišnje Skupštine Udruženja i brojne druge.
Organizaciona struktura Srpskog udruženja za lečenje rana se sastoji od Skupštine udruženja, Upravnog odbora i Zastupnika
SKUPŠTINA UDRUŽENJA je najviši organ Udruženja i saziva se jednom godišnje. Skupštinu Udruženja sačinjavaju svi članovi. Skupština donosi odluke, akta i smernice bitne za rad Udruženja.
UPRAVNI ODBOR je izvršni organ Skupštine Udruženja. Upravni odbor broji 7 članova i za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja. Predsednik Upravnog odbora je ujedno i predsednik Skupštine Udruženja. Predsednika i potpredsednika biraju svi članovi Skupštine na predlog Upravnog odbora Udruzenja..
ZASTUPNIK: Funkciju zastupnika vrši predsednik Upravnog odbora a u njegovom odstustvu zamenik predsednika Upravnog odbora. Udruženja u odnosima sa trećim licima i drugim organima zastupa Zastupnik Udruzenja.

Članovi Upravnog odbora:

Prim. dr Srećko Bosić, specijalista opšte hirurgije
Opšta bolnica, Požarevac

Predsednik Srpskog Udruženja za lečenje rana
Biografija

 

  Prim. dr Javorka Delić, specijalista dermatovenerologije i angiologije
  Predsednik Srpskog Udruženja za lečenje rana 2011 – 2015. godine
  Biografija

 

 

 

Asist. Mr sci. med. dr Saša Milićević, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine VMA, Beograd
e-mail: s.milicevic@udruzenjezalecenjerana.org
Biografija

                           

Dr Saša Borović, specijalista opšte hirurgije, kardiohirurg   
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd

 

 

Prof. dr Zlata Janjić, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
Medicinski fakultet, Novi Sad

 

 

Dr Simon Panđaitan, specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
Ordinacija Panđa i Maras, Beograd
Biografija

 

 

Dr Željko Kanjuh, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
Klinika za rehabilitaciju “Dr Miroslav Zotović”, Beograd

 

 

Dr Đorđe Kravljanac, specijalista dečije hirurgije
Institut za majku i dete

 

 

Dr Goran Lekić, specijalista ortopedije
Vojno-medicinska akademija

 

 

Dr Miroslava Popović, specijalista vaskularne hirurgije

KBC Zvezdara