SPINALNO UDRUŽENJE SRBIJE

Dobro došli 

Članstvo

DOBRO DOŠLI

SPINALNO UDRUŽENJE SRBIJE je nevladino, dobrovoljno, stručno i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti prevencije i lečenja oboljenja vezanih za spinalnu patologiju.

Ciljevi Udruženja su:

 • Unapređenje prevencije, dijagnostike i lečenja bolesnika sa svim oboljenjima kičmenog stuba;
 • Formiranje multidisciplinarnih vodiča i uspostavljanje saradnje između lekara različitih subspecijalnosti, u cilju poboljšanja lečenja bolesnika sa oboljenjima kičmenog stuba i formiranje vodiča dobre kliničke prakse;
 • Saradnja sa regionalnim i međunarodnim asocijacijama i usklađivanje protokola lečenja bolesnika u Srbiji sa protokolima koji se primenjuju u svetu;
 • Obrazovanje lekara u oblasti neurohirurgije, ortopedije, fizikalne medicine, reumatologije, medikalne onkologije, radiologije i patologije, kroz organizaciju škola, seminara, kurseva, radionica i kongresa;
 • Aplikacija za stipendije za edukaciju mladih lekara;
 • Upućivanje lekara na usavršavanje;
 • Formiranje udruženja pacijenata sa oboljenjima kičmenog stuba.
Prof. dr Miloš Joković
Prof. dr Miloš Joković Predsednik udruženja
Prof. dr Milenko Savić
Prof. dr Milenko Savić podpredsednik udruženja

DOGAĐAJI

Kontaktirajte nas

  Iме i Prezime*

  E-mail*

  Predmet

  Poruka