Kao Član Udruženja imate mogućnost da se usavršavate i kontinuirano edukujete, kao i da proširite mrežu svojih poslovnih kontakata kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu. Ukoliko ste odlučili da postanete član udruženja, molimo vas da se najpre registrujete na platformi.

  Iме i Prezime*

  Specijalnost*

  Ustanova*

  Broj licence*

  Adresa*

  Kontakt telefon*

  Mobilni telefon*

  Adresa stanovanja*

  E-mail*

  Datum*