Kao Član Udruženja imate mogućnost da se usavršavate i kontinuirano edukujete, kao i da proširite mrežu svojih poslovnih kontakata kako u našoj zemlji tako i u inostranstvu. Ukoliko ste odlučili da postanete član udruženja, molimo vas da se najpre registrujete na platformi. Kada završite registraciju, potrebno je da uplatite članarinu. Uplatom članarine potvrđujete da prihvatate sve norme statuta Udruženja i da ćete se istih pridržavati u periodu članstva.

Primalac: Srpsko Udruženje za lečenje rana

Račun primaoca: 325-9500700091681-50, OTP banka Srbija a.d. (bez poziva na broj)

Svrha uplate: Članarina

Iме i Prezime*

Specijalnost*

Ustanova*

Broj licence*

Adresa*

Kontakt telefon*

Mobilni telefon*

Adresa stanovanja*

E-mail*

Datum*