4-5. jun 2021, Hotel Mona plaza, Beograd

V KONGRESA SRPSKOG UDRUŽENJA ZA LEČENJE RANA

VIDEO PREDAVANJE 04.06.2021

VIDEO PREDAVANJE 05.06.2021

Obaveštenje:

Svi prijavljeni učesnici sa regulisanom kotizacijom će dva dana pred početak Kongresa dobiti pristupne linkove za i Uputstvo za uključenje .

Nakon završetka Kongresa učesnici će dobiti elektronske testove nakon čijeg popunjavanja će se izdavati sertifikat koji nosi 5 bodova.

SPONZORI V KONGRESA SRPSKOG UDRUŽENJA ZA LEČENJE RANA

 

Sponzori Komercijalnih predavanja

 

SPONZORI