Datum održavanja: 2-4. jun 2022
Mesto održavanja: Hotel Crowne plaza, Beograd

VAŽNA INFORMACIJA

Poštovani,

6. Kongres Srpskog udruženja za lečenje rana će biti održan 2-3. Juna u Hotelu Crowne plaza, u Sali Exhibition.
Registracija učesnika 2. jun od 08.00-09.00
Regitsracija učesnika 3. jun od 08.00-09.00

Učesnici sa regulisanom kotizacijom imaju pravo na kongresni matreijal, ručak i kafe pauze kao i svečanu večeru 2. juna u restoranu Amphora sa početkom u 20.30h. Prevoz do restorana u spostvenom aranžmanu.
Sertifikati će se izdavati drugi dan Kongresa.
Kongres je akreditovan sa sledećim brojem bodova
Predavači : 13 bodova
Usmene prezentacije : 11 bodova
Pasivno učešće : 8 bodova

Drage kolege, medicinski saradnici, farmaceutski predstavnici i svi zainteresovani za lečenje hroničnih rana, imam zadovoljstvo i lepu obavezu da vas obavestim o održavanju 6. kongresa Srpskog udruženja za lečenje rana, koji je planiran u vremenu od 2-4. juna 2022. godine u Beogradu u hotelu Crown Plaza.
Zdravstvene okolnosti u zemlji i svetu su dovele do ozbiljnog poremećaja života i pogoršanja zdravstvenog stanja čitave populacije. Oblast kojom se mi bavimo, lečenje rana, kao deo medicinske oblasti koji u pandemiji Covid 19 nije bio u žiži hitnih stanja je stavio je bolesnike sa ranama u poziciju da ponekad zakasnelo dobiju odgovarajući medicinski tretman. Slično toj situaciji, edukacija i medicinski skupovi su bili otkazivani, odlagani, ili su se odvijali u virtuelnom obliku.

Prošli, 5. kongres našeg udruženja je odložen za godinu dana i potom je održan 2021. god. u hibridnoj varijanti. Planirajući šesti kongres Srpskog udruženja za lečenje rana, imali smo nameru da nadoknadimo propušteno u edukaciji i obaveštavanju sestrinstva i lekarstva Srbije, o važnim tremama i novinama u lečenju rana. Zbog toga je 6. kongres planiran da traje tri dana. Za učešće na kongersu su pozvani kao predavači najeminentniji stručnjaci, profesori univerziteta u Beogradu, iz Srbije i iz inostranstva. Namera nam je bila da se sveobuhvatno tretira hronična rana, od bazičnih nauka do kliničara i praktičara. Poseban akcenat je stavljen na radionice i fokus sesije, da bi se praktični rad sa ranom i bitne teme, na razumljiv i prihvatljiv način predstavile medicinskoj javnosti.
Dolazeći kongers je prilika da se učesnici upoznaju sa novima tehnologijama i inovativnim rešenjima u tretmanu rana. Želja nam je da se više no ranije srednje medicinski kadar, preko previjača i kućnog lečenja uključi u rad kongresa kako bi osavremenio i usavršio svoje znanje o lečenju hroničnih rana.
Očekujemo vas u Beogradu na šestom kongresu Srpskog udruženja za lečenje rana.

Srdačno vaš,
Predsednik kongresa,
Prim. dr Srećko Bosić, hirurg
Predsednik Srpskog udruženja za lečenje rana

GLAVNE TEME

INOVACIJE U LEČENJU HRONIČNIH RANA

VENSKE ULCERACIJE

TERAPIJA LIMFEDEMA

DIJABETESNO STOPALO

OŽILJCI

RADIONICE

VAC TERAPIJA

LEČENJE RANA SAVREMENIM SREDSTVIMA

TRETMAN OŽILJAKA KOD DECE

KOMPRESIVNA TERAPIJA

RADIONICA ZA MEDICINSKE SESTRE

Prijave slati do: 1. jun 2022. godine

Apstrakte slati do: 15.  maja 2022. godine

REGISTRACIJA

Uplate kotizacije u domaćoj valuti:
Kotizacija se uplaćuje na žiro račun Srpskog Udruženja za lečenje rana
Svrha uplate: Kotizacija za Kongres
Broj računa: 325-9500700091681-50, OTP Banka Srbije a.d.

Uplate kotizacije u stranoj valuti:
Intermediary: COMMERZBANK AG, FRANKFURT AM MAIN
SWIFT CODE: COBADEFF
Beneficiary Customer / RS35325960170005848693
Name and Address of Beneficiary Customer: Srpsko Udruženje za lečenje rana Srbije, Karađorđev trg 34/1, Beograd (Zemun), SERBIA

• Prijave slati do: 1. jun 2022. godine
• Apstrakte slati do: 25. maja 2022. godine

 REGISTRACIJA ZA KONGRES JE ZAVRŠENA